Vår koncern består av moderbolaget Götaströmsgruppen AB som äger de båda affärsdrivande dotterbolagen
WOG Metall AB och WOG Trä AB. 

WOG Metall, med säte och fabrikslokal i Elghammar, Skillingaryd, har anor tillbaka till 1944. Då bildades
företaget av tre snickare vid namn Walter, Ovar och Gustav. Genom att sammanfoga deras initialer var
namnet WOG fött.

Företaget var länge en ren möbelindustri och långt in på 1990-talet var tillverkning av tv-bänkar bärande i
produktionen. Numera är dock WOG Metall en legotillverkare där metalldetaljer till butiksinredning och
kontorsmöbler är dominerande. Företaget omsätter cirka 30 mkr och har 26 anställda.

2001 utökades verksamheten med bildandet av WOG Trä AB som ligger på Götafors industriområde i
Vaggeryd. I träfabriken tillverkas planmöbler, främst i form av badrums- och kontorsmöbler, men även
butiksinredning och andra trädetaljer. WOG Trä omsätter cirka 60 mkr och har 37 anställda.

Götaströmsgruppen ägs av fem personer som alla är verksamma i WOG-bolagen. Det är Bengt Svensson,
Jaromir Stula, Kristoffer Davidsson, Jonas Ireklint och Daniel Wolbe.